Живей за мига!

Правила и Условия за наемане на кемпер

Ще се радваме да Ви разкажем подробно в офиса

Споразумение

Моля, прочетете това споразумение внимателно преди да пристъпите към запазване на кемпер. Чрез извършване на плащане, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от правилата и условията на това споразумение.

Срокове

При резервиране на кемпер се заплаща  Предплата за резервация в размер на 30 % от цялата стойност на наемния период.

До два дни след резервиране на кемпер, трябва да бъдат предоставени: 

  • копие от шофьорска книжка и талон;

  • копие от лична карта или международен паспорт /за държави извън територията на ЕС/ със срок на валидност не по-малко от 6 месеца от определената дата за връщане на кемпера.

До 14 дни преди започването на наемния период, трябва да бъде внесена цялата сума за наема за договорения период на ползване на кемпера.

Преди вземане на кемпера трябва да е внесен гаранционен депозит в размер на 1000 лв., по банков път или с карта. Възможно е и плащане в брой, с карта и Revolut при подписване на договора и вземане на кемпера.

Начин на плащане

НАЕМОДАТЕЛЯТ приема следните форми на плащания:

– чрез банков превод

–  онлайн с Кредитна/Дебитна карта

– в брой или с карта в офис на адрес: гр. София, ул. „Димитър Търкаланов“ № 9, ет. 2;

– чрез Revolut

Анулиране на резервация

НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да анулира резервацията, когато:

– не е предоставен депозит за резервация;

– шофьорска книжка или лична карта/международен паспорт са със срок на валидност по-малко от шест месеца. 

– при неспазване сроковете за плащане и подаване на необходимите документи от страна на НАЕМАТЕЛЯ, както и при подаване на неверни или неточни документи.

В тези случаи, всички суми, платени от НАЕМАТЕЛЯ не подлежат на връщане. 

Неустойки

При анулиране на резервацията, НАЕМАТЕЛЯ заплаща следните неустойки:

– до 30 дни преди започване на наемния период – 15 % от стойността на целия период; 

– до 14 дни преди започване на наемния период – 30 % от стойността на целия период;

– до 7 дни преди започване на наемния период – 100 % от стойността на целия период;

В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.

Гаранционен депозит

При наемане на кемпера се внася депозит в размер на 1000 лв. 

Депозита се възстановява изцяло при завръщане, когато:

– няма повреди върху кемпера и оборудването;

– кемпера се освободи в определеното време и място, зареден с гориво, с почистена тоалетна, налични ключове, без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис.

Застраховки

НАЕМОДАТЕЛЯТ осигурява застраховка гражданска отговорност и пълно каско. Покритието по застраховка БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ е валидно за територията на Република България, останалите държави – членки на Европейския съюз и за държавите извън Съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта” както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

Повреди на покривната и/или странична конструкции на кемпера, причинени от неспазване на ограниченията за максимална височина и/или широчина, се заплащат изцяло от НАЕМАТЕЛЯ. В този случай не се прилага застраховка срещу всички рискове. Личната собственост на НАЕМАТЕЛЯ не се покрива от застраховка, ако е оставена без надзор. 

Шофьори

Шофьорите трябва да са на възраст между 25-70 години, да имат шофьорска книжка от поне 2 години и не трябва да са с текущи нарушения.

Наетото превозно средство може да се управлява само от шофьора посочен в договора.

Всеки шофьор, на който му са наложени медицински или законови ограничения за шофиране трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително. 

Шофьорската книжка и талона се представят за проверка при оформяне на документите.

НАЕМАТЕЛЯ е отговорен за всички нарушения на Закона за движение по пътищата и/или действащите Закони в страната в която се ползва превозното средство. Глоби и санкции за пътнотранспортни нарушения са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, включително случаите, когато наказанието пристига по пощата, до пет години след наемния период.

Наемен период

Наемането на кемпера става в работен ден от 09.00 до 18.00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Околовръстен път“ 86 (между Драгалевско и Симеоновско шосе).

Наемането и/или връщането на кемпера може да става в почивни дни и/или национални празници, само след предварителна уговорка.

Кемпера може да бъде доставен на летище София, Централна ЖП/Авто Гара или друго място в София, като се заплаща допълнителна такса в размер на 25 лв.

Кемперът се връща с пълен резервоар с гориво,  с почистена тоалетна касета, почистен резервоар за отпадни води, налични ключове, без липси по допълнителното кухненско и хотелско обзавеждане, съгласно двустранен протокол – опис. 

Освобождаването на кемпера става не по-късно от 18 ч. в деня на връщане.

ВАЖНО: Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера. Ако вземете кемпера по-късно от уговореното време, нямате право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго в писмен вид, подписан от двете страни.

Ако НАЕМАТЕЛЯ върне кемпера след 18,00 часа в деня на връщане, ще се таксува по 30 лв. на час до 22.00 ч., а след това цял дневен наем.

При неизпълнение на задължението за връщане на наетия кемпер от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 6 /шест/ часа от датата и часa на изтичане на уговорения срок, без да има основателна причина за това и/или без да е уведомил НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване по чл.206 НК и НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми компетентните органи и застрахователната компания, като обяви кемпера за издирване и си запазва всички права по сключения договор за наем.

Други

НАЕМОДАТЕЛЯТ ще направи всичко възможно да Ви предостави кемпера, който сте резервирали в уговореното време. Ако по някаква причина /катастрофа, повреда, кражба или др. независеща от НАЕМОДАТЕЛЯ/ кемпера не е наличен, ще се постараем да Ви снабдим с друг кемпер със същото или близко до това оборудване без допълнителни разходи. Ако това все пак не може да стане ние ще ви възстановим внесената до момента сума.

Вземането на домашни животни е разрешено само с предварителното и изрично одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. Обръщаме внимание, че воденето на домашно животно може да доведе до завишена нужда от ремонт и почистване, а с това и допълнителни разходи, които са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

Предоставяме на НАЕМАТЕЛЯ безплатен паркинг за времето през което той ползва кемпера.

Неизправности, повреди, злополуки и ремонт

Ако възникнат някакви неизправности или повреди в кемпера след започването на наемния период, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ по телефона незабавно.

НАЕМАТЕЛЯТ е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата или действащите закони в страната в която се ползва превозното средство.

В случай на злополука НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно Пътна полиция на страната, в която е настъпило ПТП и НАЕМОДАТЕЛЯ.

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието. В противен случай след завръщане, всички разходи по ремонта са за негова сметка. 

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да проверява редовно нивото на масло в двигателя, нивото на охлаждащата течност, налягането на гумите и въздушните възглавници (ако има такива).

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА кемпера да тегли или да бъде теглен от друго превозно средство!

Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени в следствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на НАЕМАТЕЛЯ, са за негова сметка. 

НАЕМАТЕЛЯ няма да получи друго превозно средство, ако е използвал кемпера недобросъвестно или повредата е причинена от небрежност.

Шофьорът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол и/или други упойващи вещества, назависимо, че има документ за ПТП издаден от съответните органи.

При повреда, счупване или злополука, причинена в следствие на небрежност или невнимание от Трета страна /доказано с протокол от Пътна полиция и/или съответния релевантен орган/, а не от НАЕМАТЕЛЯ, която го възпрепятства от пълноценно използване на кемпера, е необходимо незабавно уведомяване на НАЕМОДАТЕЛЯ и предприемане на следните действия от страна на НАЕМАТЕЛЯ:

– ремонт в най-близкия сервиз на Фиат;

– използване на Пътна помощ, съгласно Застраховка „Автоасистанс“ валидна за територията на Р.България и Европа /без Република Сърбия/.

Всички суми по предходната точка, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ, /с оригинални фактури/ се възстановяват от НАЕМОДАТЕЛЯ при представянето им при завръщането.

За ремонт или смяна на гума при спукване или експлозия, разходи не се възстановяват. 

При условие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ не може да осигури друг кемпер до края на наемния период, ще възстанови на наемателя сума, равняваща се на неизползваните дни. Това ще стане, след като НАЕМОДАТЕЛЯ получи от своя страна застраховката по тази злополука.

НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последствията при неспазване от страна на НАЕМАТЕЛЯ на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна. 

НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./, които възпрепятстват провеждането на плануванотo мероприятие.

Санкции

За просрочените дни на връщане на кемпера според договора се заплаща:

– дневната такса, съгласно ценоразписа;

– по 20 лева неустойка за всеки просрочен ден, освен ако не е с изричното разрешение на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Допълнително се заплаща такса за:

– непочистена тоалетна касета – 50 лева;

– непочистен резервоар за отпадни води – 20 лева;

– липсващо кухненско и/или хотелско обзавеждане, по цени описани в протокол – опис.

– при непълен резервоар с гориво се заплаща след неговото допълване.

ВАЖНО: Моля имайте предвид, че в нашите кемпери пушенето е забранено! При нарушение на това правило ще бъдем принудени да Ви начислим комплексните разходи за почистването на тапицериите, матраците, завесите и други облечени в плат части, както и да наложим глоба в размер на 200 лв.!